רח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן
,הרופאים המובילים בישראל
הטכנולוגיה המובילה בעולם
הסדרים עם כל קופות החולים ועם חברות ביטוח
זכאויות המבוטח באתר משרד הבריאות