רח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן
ב-12.05 עוברים לכתובת חדשה:
רח' הברזל 28 רמת החייל, ת''א

ב-12.05 עוברים לכתובת חדשה:
רח' הברזל 28 רמת החייל, ת''א

הסדרים עם כל קופות החולים ועם חברות ביטוח
זכאויות המבוטח באתר משרד הבריאות